Vad du kan göra själv för att undvika förstoppning

De allra flesta blir förstoppade då och då oavsett ålder. Men det kan finnas vissa samband mellan livsstil och hård mage. Genom att ändra på en del av dina vanor kan du själv hjälpa till att undvika förstoppning.

Dricka mer
Torr avföring blir lätt hård. Drick ett extra glas vatten till maten – särskilt om du äter fiberrik kost.

Äta mer fiberrik mat
Fibrer från grönsaker, gryn, viss frukt och fullkornsprodukter kan hjälpa magen att hålla tarminnehållet mjukt. Minska på ljust bröd, pasta och vitt ris.

Motionera
Regelbunden motion hjälper tarmarna att göra sitt jobb.

Gå på toa!
Vänta inte när kroppen säger till att det är dags att gå på toa. Om du håller igen kan förstoppningen förvärras. Försök att gå på toa regelbundet – efter att du ätit brukar vara ett bra tillfälle.

Minska på stressen
En del upplever att de lättare blir förstoppade när de är stressade i vardagen. Motion kan också hjälpa mot att lindra stress.

Läkemedel
Du kan behöva använda läkemedel om förstoppningen inte blir bättre. Det finns många receptfria läkemedel mot förstoppning, de fungerar på olika sätt.

Källa: vardguiden – 1177.se

MOVICOL® är ett osmotiskt laxermedel som gradvis mjukar upp avföringen så att den lättare kan passera i tarmen – en mjukstart för hårda magar.

Recetpfritt på apotek när du behöver.

Därför bli man förstoppad

Stress och slarv med maten?
Alla blir hårda i magen ibland.

Så använder du MOVICOL®

Drickfärdig eller i dospåse – MOVICOL® är enkel att använda.

Läs alltid bipacksedeln noga före användning

MOVICOL®, oral lösning i dospåse samt pulver till oral lösning. Makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid. Indikation: Läkemedel för behandling av kronisk förstoppning hos vuxna och ungdomar (12 år och över). MOVICOL® är även verksamt vid upplösning av fekalom, definierad som svårbehandlad förstoppning med ansamling av faeces i rektum och/eller colon. Dosering: Kronisk förstoppning: MOVICOL®, pulver till oral lösning: 1 dospåse 1-3 gånger dagligen. Varje dospåse löses upp i 125 ml vatten. MOVICOL®, oral lösning i dospåse ska tas direkt från dospåsen. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar ska läkare kontaktas. Fekalom: MOVICOL®, pulver till oral lösning: 8 dospåsar dagligen. 8 dospåsar lösas upp i 1 liter vatten och intas inom 6 timmar. MOVICOL®, oral lösning i dospåse ska tas direkt från dospåsen och det rekommenderas att man dricker 1 liter extra väske varje dag. En behandlingskur vid fekalom ska normalt inte överstiga 3 dagar. Diagnosen fekalom måste bekräftas av läkare. Kontraindikationer: Använd inte MOVICOL® vid tarmperforering/obstruktion, tarmvred, svåra inflammatoriska tarmsjukdomar, toxisk megakolon eller vid allergi mot innehållsämnen. Varningar och försiktighet: Vätskan i MOVICOL® efter rekonstitution med vatten eller i oral lösning i dospåse ersätter inte det vanliga vätskeintaget. Absorptionen av andra medicinska produkter kan tillfälligt minskas vid användning av MOVICOL®. Innehåller natrium, kontakta läkare om särskilt råd att följa en diet med lågt saltinnehåll. Om förtjockningsmedel behövs för att kunna svälja annat läkemedel kan MOVICOL® motverka effekten av förtjockningsmedlet. Interaktioner: Makrogol ökar lösligheten av läkemedel, som är lösliga i alkohol och relativt olösliga i vatten. Andra läkemedel ska inte tas oralt en timme innan, samtidigt eller en timme efter intag av MOVICOL® De vanligast biverkningarna: Buksmärta, diarré, kräkning, illamående, dyspepsi, bukdistension, borborygmi, gasbildning och anorektalt obehag. Fertilitet, graviditet och amning: Kan användas under graviditet och amning. Det finns begränsad mängd data om effekter på fertilitet. Kontakt: Norgine Sverige AB, www.norgine.se. Översyn av produktresumén: Oral lösning i dospåse. 2023-03-27. Pulver till oral lösning 2023-04-19. För ytterligare information se www.fass.se. SE-GE-MOV-2300018

Norgine
Norgine