Om Norgine

VÅR AFFÄRSSTRATEGI

“Vår vision är att vara det europeiska specialläkemedelsföretag du vill vända dig till.”

Norgines vision är att uppfattas av potentiella partners som det europeiska specialläkemedelsföretag man vill vända sig till – att använda kunskapen i Europa för att utveckla och kommersialisera produkter som erbjuder verkligt värde till betalare, vårdpersonal och patienter.

Norgine kan med flexibla strukturer erbjuda olika samarbetstyper till företag som behöver en partner i Europa. Bevis för Norgines partnerskapskompetens återfinns både i antalet befintliga partnerskap i sektorn och i det stora antal avtal som Norgine har ingått.

Norgines långsiktiga strategiska prioriteringar är att uppnå hållbar tvåsiffrig tillväxt, att upprätthålla en portfolio av produkter i sen utvecklingsfas (fas III och framåt) och att vara en dynamisk arbetsplats.

För att kunna uppnå företagets vision och strategiska prioriteringar fokuserar ledningen på att säkerställa att gruppens infrastruktur är så flexibel och smidig att den kan gå in i produktpartnerskap och ta dessa produkter till marknaden snabbt.

 

NYCKELFAKTA

Norgines faktablad

Vi är ett europeiskt specialistläkemedelsföretag som grundades 1906. Vi erbjuder expertis och kunskap i Europa inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som ger verkligt värde till vårdpersonal, betalare och patienter.

Norgines tillvägagångssätt och infrastruktur är integrerad och fokuserad på att se till att Norgine kan ingå partnerskap för tillväxt.

Närvaro

Norgine har säte i Nederländerna och den globala verksamheten är baserad i Amsterdam och i Harefield i Storbritannien. Norgine äger en FoU-anläggning i Hengoed, Wales och två produktionsanläggningar, en i Hengoed, Wales och en i Dreux, Frankrike.

Sammantaget har Norgine anläggningar och kontor i Storbritannien (Harefield och Hengoed), Frankrike (Rueil och Dreux), Tyskland (Marburg), Belgien (Heverlee), Nederländerna (Amsterdam), Norden (Köpenhamn), Schweiz (Muttenz), Österrike (Wien), Italien (Milano), Portugal (Lissabon) och Spanien (Madrid). Utanför Europa har Norgine också kontor i Australien och på Nya Zeeland (Sydney), i Mellanöstern och Nordafrika (Kairo).

Vår personal

Norgine har över 1000 medarbetare. Vi har demonstrerat vår expertis inom tillverkning, klinisk utveckling, medicin, farmakovigilans, regler och förordningar, marknadstillträde, försäljning och marknadsföring över hela Europa.

Milstolpar inom partnerskap

Partnerskap är kärnan i vår verksamhet. Vår syn på partnerskap är flexibel, vilket hjälper oss att tillgodose de behov och utmaningar som läkemedelssektorn står inför. Vi söker och arbetar med partners som delar vår vision att förbättra sjukvården och har kompetenser som kompletterar våra.

Våra produkter

Vi arbetar inom tre huvudsakliga behandlingsområden – gastroenterologi, hepatologi samt kritisk och stödjande vård. Ta del av vår senaste pipeline på vår utvecklingspipeline-sida

Recetpfritt på apotek när du behöver.

Därför bli man förstoppad

Stress och slarv med maten?
Alla blir hårda i magen ibland.

Så använder du MOVICOL®

Drickfärdig eller i dospåse – MOVICOL® är enkel att använda.

Läs alltid bipacksedeln noga före användning

MOVICOL®, oral lösning i dospåse samt pulver till oral lösning. Makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid. Indikation: Läkemedel för behandling av kronisk förstoppning hos vuxna och ungdomar (12 år och över). MOVICOL® är även verksamt vid upplösning av fekalom, definierad som svårbehandlad förstoppning med ansamling av faeces i rektum och/eller colon. Dosering: Kronisk förstoppning: MOVICOL®, pulver till oral lösning: 1 dospåse 1-3 gånger dagligen. Varje dospåse löses upp i 125 ml vatten. MOVICOL®, oral lösning i dospåse ska tas direkt från dospåsen. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar ska läkare kontaktas. Fekalom: MOVICOL®, pulver till oral lösning: 8 dospåsar dagligen. 8 dospåsar lösas upp i 1 liter vatten och intas inom 6 timmar. MOVICOL®, oral lösning i dospåse ska tas direkt från dospåsen och det rekommenderas att man dricker 1 liter extra väske varje dag. En behandlingskur vid fekalom ska normalt inte överstiga 3 dagar. Diagnosen fekalom måste bekräftas av läkare. Kontraindikationer: Använd inte MOVICOL® vid tarmperforering/obstruktion, tarmvred, svåra inflammatoriska tarmsjukdomar, toxisk megakolon eller vid allergi mot innehållsämnen. Varningar och försiktighet: Vätskan i MOVICOL® efter rekonstitution med vatten eller i oral lösning i dospåse ersätter inte det vanliga vätskeintaget. Absorptionen av andra medicinska produkter kan tillfälligt minskas vid användning av MOVICOL®. Innehåller natrium, kontakta läkare om särskilt råd att följa en diet med lågt saltinnehåll. Om förtjockningsmedel behövs för att kunna svälja annat läkemedel kan MOVICOL® motverka effekten av förtjockningsmedlet. Interaktioner: Makrogol ökar lösligheten av läkemedel, som är lösliga i alkohol och relativt olösliga i vatten. Andra läkemedel ska inte tas oralt en timme innan, samtidigt eller en timme efter intag av MOVICOL® De vanligast biverkningarna: Buksmärta, diarré, kräkning, illamående, dyspepsi, bukdistension, borborygmi, gasbildning och anorektalt obehag. Fertilitet, graviditet och amning: Kan användas under graviditet och amning. Det finns begränsad mängd data om effekter på fertilitet. Kontakt: Norgine Sverige AB, www.norgine.se. Översyn av produktresumén: Oral lösning i dospåse. 2023-03-27. Pulver till oral lösning 2023-04-19. För ytterligare information se www.fass.se. SE-GE-MOV-2300018

Norgine
Norgine